२m मी * १२..5 मीटर * १.8 मीटर ईन्डोर तापमान-नियन्त्रण स्विमिंग पूल उपकरण प्रणाली परियोजना

ग्राटपूलले २m मी * १२..5 मीटर * १.8 मीटर ईन्डोर टेक्रेचर-कन्ट्रोल-द्वारा स्विमिंग पूल र बच्चाहरूको पूल m मी * m मीटर * ०.8 मिटरको परियोजनाको आयोजना गर्‍यो।

हामी पोखरीको पानी उपचार प्रणालीको पूर्ण सेटको डिजाइन र समाधान प्रदान गर्दछौं, पूल सर्कुलेशन प्रणाली, पूल फिल्ट्रेशन सिस्टम, पोखरी तताउने प्रणाली, पूल कीटाणुशोधन प्रणाली सहित।